Co o konstrukcji schodów mówi polskie prawo

Data dodania: 28.04.2016


Proces budowy i wykańczania domu to prawdziwa ciężka robota dla każdego prywatnego inwestora. Dlatego dobrze korzystać z pomocy i współpracować z fachowcami z zakresu budownictwa, architektury i aranżacji wnętrz. Tym bardziej, że nieodpowiednie zaaranżowanie przestrzeni może oznaczać nie tylko efekt nie do końca zgodny z oczekiwaniami właścicieli, ale także łamać zapisy obowiązującego w Polsce prawa. Nie inaczej jest ze schodami – co mówi o nich polskie prawo?

Jednym z dokumentów legislacyjnych, które regulują odpowiednie wymagania i przepisy dotyczące budowy i produkcji schodów w budynkach jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 roku). Rozporządzenie to ustanawia między innymi warunki techniczne, wraz z urządzeniami z nimi związanymi oraz usytuowaniem ich na działce budowlanej, a które spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym.

Dokument (§ 66) informuje między innymi o tym, że w budynkach o konstrukcji wielopoziomowej konieczne jest zastosowanie schodów stałych oraz pochylni, jeśli wymaga tego rodzaj budynku, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu). Jeśli właściciel czy inwestor decyduje się na zastosowanie schodów lub pochylni ruchomych wciąż jest zobowiązany do montażu schodów lub pochylni stałych – dotyczy to w zdecydowanej większości różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej. W tego typu konstrukcjach budowlanych istnieją też przepisy, które określają między innymi takie detale jak szerokość użytkowa biegów schodów oraz spoczników w klatkach schodowych, zgodnie z liczbą osób, jaka może jednocześnie przebywać na danej kondygnacji.

Rozporządzenie (§ 68.1.)  określa graniczne wymiary schodów stałych w budynkach, w zależności od ich przeznaczenia. Między innymi dla domów jednorodzinnych i mieszkań dwupoziomowych są to:

  • minimalna szerokość użytkowa biegu: 0,8 metra;
  • minimalna szerokość użytkowa spocznika: 0,8 metra;
  • maksymalna wysokość stopni: 0,19 metra.

W kolejnej grupie wymieniane są między innymi budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki magazynowo-składowe i usługowe, w których zatrudnionych jest więcej niż 10 osób:

  • minimalna szerokość użytkowa biegu: 1,2 metra;
  • minimalna szerokość użytkowa spocznika: 1,5 metra;
  • maksymalna wysokość stopni: 0,175 metra.

Szerokość użytkową schodów należy mierzyć pomiędzy wewnętrznymi krawędziami poręczy. Jeśli schody zbudowane są z balustrady jednostronnej należy mierzyć szerokość od wewnętrznej krawędzi takiej balustrady czy poręczy do wykończonej powierzchni ściany. Ustawodawca zaznacza także, że szerokości te nie mogą być ograniczane przez jakiekolwiek elementy lub urządzenia zainstalowane w budynku.

Takie zapisy w Prawie budowlanym mają za cel nie tylko funkcjonalność, ale przede wszystkim spełnianie warunków bezpieczeństwa. Czy można podejść do nich z pewną dozą swobody? Absolutnie nie. Są to jedne z wymogów, które podlegają kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i niedostosowanie się do nich może skutkować ukaraniem grzywną lub innym postępowaniem ze strony państwowych organów budowlanych.

Przy projektowaniu i montowaniu schodów warto konsultować się ze specjalistami, którzy nie tylko podpowiedzą, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzą się w konkretnym przypadku, ale będą mieli na uwadze wszystkie niezbędne normy, jakim podlegają schody w budynkach mieszkalnych.


Zobacz też:  wycenaschodow.pl